รับถ่ายรูป,รับถ่ายภาพ บริการถ่ายรูป,ถ่ายภาพ,ถ่ายวีดีโอ รับถ่ายรูป,ถ่ายวีดีโองานแต่ง รับถ่ายรูป,ถ่ายวีดีโองานสัมมนา รับถ่ายรูป,ถ่ายภาพงานพิธีต่างๆ ถ่ายภาพรับปริญญา ถ่ายภาพสินค้า ถ่ายรายการทีวี อัดรูปออนไลน์ ถ่ายภาพบุคคล
รับถ่ายรูป,รับถ่ายภาพ,รับถ่ายวีดีโอ รับถ่ายวีดีโอ รับถ่ายรูป,รับถ่ายวีดีโองานแต่ง รับถ่ายรูป,รับถ่ายวีดีโองานสัมมนา รับถ่ายรูป,รับถ่ายวีดีโองานพิธีต่าง รับถ่ายรูป,รับถ่ายภาพ งานรับปริญญา รับถ่ายรูป,รับถ่ายภาพสินค้า รับถ่ายวีดีโอ รายการทีวี รับอัดรูปออนไลน์ รับถ่ายรูป,รับถ่ายภาพบุคคล ถ่ายวีดีโอ ถ่ายวีดีโอ ถ่ายวีดีโอ ถ่ายวีดีโอ ถ่ายวีดีโอ ถ่ายวีดีโอ ถ่ายวีดีโอ ถ่ายวีดีโอ ถ่ายวีดีโอ ถ่ายวีดีโอ ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ ถ่ายภาพ ถ่ายถ่ายรูป ถ่ายวีดีโอ ถ่ายภาพ ถ่ายรูป ถ่ายวีดีโอ ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ
ถ่ายวีดีโอ ถ่ายวีดีโอ ถ่ายวีดีโอ ถ่ายวีดีโอ ถ่ายวีดีโอ ถ่ายวีดีโอ ถ่ายวีดีโอ ถ่ายวีดีโอ ถ่ายวีดีโอ ถ่ายวีดีโอ ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ ถ่ายภาพ ถ่ายถ่ายรูป ถ่ายวีดีโอ ถ่ายภาพ ถ่ายรูป ถ่ายวีดีโอ ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ
ถ่ายวีดีโอ
 
ถ่ายวีดีโอแต่งงาน Nan & Lip ถ่ายวีดีโอแต่งงาน Pure & Pin ถ่ายวีดีโอแต่งงาน Phan &  Kerm
วีดีโองานแต่ง Nan & Lip วีดีโองานแต่ง Jimmy วีดีโองานแต่ง Phan & Kerm
ถ่ายวีดีโอแต่งงานโอ๋ & เมย์ ถ่ายวีดีโอแต่งงานเปิ้ล & อาร์ต ถ่ายวีดีโอแต่งงานจุ๋ย&ริน
วีดีโองานแต่งนุช& เบิร์ด วีดีโองานแต่งเปิ้ล & อาร์ต ถ่ายวีดีโอแต่งงานจุ๋ย&ริน
ถ่ายวีดีโอแต่งงานโอ๋ & เมย์ ถ่ายวีดีโอ ถ่ายวีดีโองานแต่ง Ice & Ivan
วีดีโองานแต่งโอ๋ & เมย์
ถ่ายวีดีโอแต่งงาน อีฟ & คม Wedding Ice & Evan
ถ่ายวีดีโอ
ถ่ายวีดีโอ
ถ่ายวีดีโอ
ถ่ายวีดีโอแต่งงาน ฝน & ขจร
ถ่ายวีดีโองานแต่ง ปอ & เต้
วีดีโองานแต่งกุลยา & ผานิต
ถ่ายวีดีโอ
ถ่ายวีดีโอ
ถ่ายวีดีโอ
ถ่ายวีดีโอแต่งงาน หลิน & กบ
ถ่ายวีดีโอแต่งงาน Mind & Art
ถ่ายวีดีโอแต่งงาน จุ้ย & ริน
ถ่ายวีดีโอ
ถ่ายวีดีโอแต่งงานปุ้ม & เจี้ยน
ถ่ายวีดีโอ
วีดีโองานแต่ง ยศ&เพ็ญ
วีดีโองานแต่ง ปุ้ม & เจี้ยน
ถ่ายวีดีโองานแต่ง เจนนี่&บอย
ถ่ายวีดีโอ
ถ่ายวีดีโอ
ถ่ายวีดีโอ
วีดีโองานแต่งเพชรไพริน
ถ่ายวีดีโอแต่งงาน ชุติมา&ธนพล
ถ่ายวีดีโอ Pep&Oat
ถ่ายวีดีโอแต่งงานหนู&ป๋อง
ถ่ายวีดีโอ
ถ่ายวีดีโอ
ถ่ายวีดีโอแต่งงานหนู&ป๋อง
ถ่ายวีดีโองานแต่งเจง&ต่อ
ถ่ายวีดีโองานแต่ง หมอกรณ์&ลัคกี้
ถ่ายวีดีโอแต่งงานหนู&ป๋อง ถ่ายวีดีโอ ถ่ายวีดีโอ
ถ่ายวีดีโอแต่งงาน รุ้ง & จอย ถ่ายวีดีโอแต่งงาน นงลักษณ&Errol
วิดีโองานแต่ง หมวย &ตี๋
ถ่ายวีดีโอแต่งงานกุ๊ก&แฟ๊บ ถ่ายวีดีโอแต่งงานยศ&เพ็ญ ถ่ายวีดีโอแต่งงานแนน&พี
ถ่ายวีดีโอแต่งงานกุ๊ก&แฟ๊บ ถ่ายวีดีโอแต่งงานยศ&เพ็ญ ถ่ายวีดีโอแต่งงานแนน&พี
ถ่ายวีดีโอแต่งงานตา&เอ ถ่ายวีดีโอแต่งงานอุ้ม&บอย ถ่ายวีดีโอแต่งงานกานต์ & แป๊ะ
ถ่ายวีดีโอแต่งงานตา&เอ  ถ่ายวีดีโอแต่งงาน อุ้ม & บอย ถ่ายวีดีโอ กานต์ & แป๊ะ 
ถ่ายวีดีโอแต่งงานบอย&เอ ถ่ายวีดีโอแต่งงานโอ๋&นัท ถ่ายวีดีโอแต่งงานปูนิ่ม&Justin
Wedding VDO Boy & A วิดีโองานแต่ง โอ๋ & นัท วิดีโองานแต่ง ปูนิ่ม & Justin
วิดีโองานแต่ง Suchada & Boss
ถ่ายวีดีโอ
ถ่ายวีดีโอ
วิดีโอแต่งงาน Suchada & Boss
ถ่ายวีดีโอ งานแต่งเบนซ์ & กล้วย
ถ่ายวีดีโอ งานแต่งตาล & น่าน
วิดีโองานแต่ง โอ๋ & บัติ วิดีโองานแต่ง แป๊ะ & ออฟ วิดีโองานแต่ง เอส & เซส
ถ่ายวีดีโอ งานแต่งโอ๋ & บัติ
ถ่ายวีดีโอ งานแต่งแป๊ะ & ออฟ
ถ่ายวีดีโอ งานแต่งเอส& เซส
ถ่ายวีดีโอ ถ่ายวีดีโอ
ถ่ายวีดีโอ
ถ่ายวีดีโอแต่งงาน แอ้ม
ถ่ายวีดีโอแต่งงาน เปิ้ล & มาร์ติน
ถ่ายวีดีโองานแต่งวัล&เก่ง
ถ่ายวีดีโอ ถ่ายวีดีโอแต่งงานทราย&ยูกิ ถ่ายวีดีโอแต่งงานทราย&ยูกิ
ถ่ายวีดีโอแต่งงาน เบียร์
ถ่ายวีดีโอแต่งงานทราย&ยูกิ 1 ถ่ายวีดีโอแต่งงานทราย&ยูกิ 2
ถ่ายวีดีโอ ถ่ายวีดีโอ ถ่ายวีดีโอแต่งงานเป้&เติร์ก
ถ่ายวีดีโอแต่งงาน คุณหนู
ถ่ายวีดีโอแต่งงานแอ๊น & พร ถ่ายวีดีโอแต่งงานเป้&เติร์ก
ถ่ายวีดีโอแต่งงาน Li & Ne ถ่ายวีดีโอแต่งงาน Pure & Pin
ถ่ายวีดีโอ
ถ่ายวีดีโอแต่งงาน ลี่ & เน
ถ่ายวีดีโอแต่งงาน Pure & Pui
ถ่ายวีดีโอแต่งงาน ผึ้ง & รินทร์
ถ่ายวีดีโอแต่งงาน Pure & Pin ถ่ายวีดีโอแต่งงาน Bee & Mui ถ่ายวีดีโอแต่งงาน Jane & Vin
วีดีโองานแต่ง Beau & Derek ถ่ายวีดีโอแต่งงาน บี & มุ้ย ถ่ายวีดีโอแต่งงาน เจน & วิน
ถ่ายวีดีโอแต่งงาน June & Pin ถ่ายวีดีโอแต่งงาน Joy & Anthony ถ่ายวีดีโอแต่งงาน Lennard  & Jitwadee
วีดีโองานแต่ง June & Pin ถ่ายวีดีโอแต่งงาน Joy & Anthony ถ่ายวีดีโอแต่งงาน Lennard & Jitwadee
ถ่ายวีดีโอแต่งงาน nueng & nampu ถ่ายวีดีโอ  
วีดีโองานแต่ง หนึ่ง & น้ำพุ ถ่ายวีดีโอแต่งงาน ทราย & หนาน  

 

ถ่ายถาพ
ถ่ายภาพ
ถ่ายภาพ
ถ่ายภาพ
ถ่ายภาพ แต่งงาน ปูนิ่ม & Justin
117 รูป

ถ่ายภาพแต่งงาน นพ & พี
139 รูป

ถ่ายภาพงานแต่ง ไอซ์ & ชิเงรุ
160 รูป
ถ่ายภาพ
ถ่ายภาพ
ถ่ายภาพ
ถ่ายภาพ งานแต่ง เจน & หน่ำ
119 รูป
ถ่ายภาพงานแต่ง Sign & Nhan 114 รูป
ถ่ายภาพงานแต่ง ณิชา & พงษ์
119 รูป
ถ่ายภาพ
ถ่ายภาพ
ถ่ายภาพ
ถ่ายภาพแต่งงาน
หมอกรณ์&ลักกี้ 143 รูป
ถ่ายภาพแต่งงาน Beau & Derek 153 รูป
ถ่ายภาพงานแต่ง ยศ & เพ็ญ
ถ่ายภาพ
ถ่ายภาพ
ถ่ายภาพ
ภาพแต่งงานคุณหนู&ป๋อง
131 รูป
ถ่ายภาพแต่งงาน รัตน์ & ตุ่น
68 รูป
ถ่ายภาพงานแต่ง Rose & Wee
134 รูป
ถ่ายภาพ ถ่ายภาพ ถ่ายภาพ
ถ่ายภาพแต่งงาน
โน๊ต&บุณยเกียรติ 116 รูป

ถ่ายภาพ งานแต่งTuk & Hunt 140 รูป

ถ่ายภาพ งานแต่ง หยกแก้ว
142 รูป
ถ่ายภาพ
ถ่ายภาพ
ถ่ายภาพ
ถ่ายภาพแต่งงาน ตุ่ม & พัทยา
86 รูป

ถ่ายภาพแต่งงานทราย&ชิยูกิ
161 รูป
ถ่ายภาพงานแต่ง ต่อ & แจง
140 รูป
ถ่ายภาพ
ถ่ายภาพ
ถ่ายภาพ
ถ่ายภาพงานแต่งส้ม & ชาญ
143 รูป
ถ่ายภาพงานแต่ง เชอร์รี่ & ต้น
67 รูป
ถ่ายภาพ งานแต่ง นก & ตุ้ง
160 รูป
     

dpromt A ราคา 19,000 บาท ต่อช่วงพิธี (ช่างภาพ +ช่างถ่ายวีดีโอ)
 

ภาพนิ่ง 2 ท่าน ถ่ายด้วยกล้อง canon EOS 5D MARK II พร้อมไฟหน้างาน 1000 watt 2 ดวง

ถ่ายวีดีโอ 2 ท่าน (+ผู้ช่วย 1 ท่าน ) ด้วยกล้อง SONY Z7P (full HDV) + Canon EOS 5D,7D MARK II" (ไฟล์วีดีโอ)

Wireless sennheiser สัมภาษณ์

ส่งงาน DVD ตัดต่อแล้ว 1 ชุด + Original 1 ชุด

 

..............................................................................................

 

dpromt B ราคา 32,000 บาท (พิธีเช้า + เย็น)
 

ช่างภาพ 2 ท่าน ถ่ายด้วยกล้อง canon EOS 5D MARK II พร้อมไฟหน้างาน 1,000 watt 2 ดวง

ถ่ายวีดีโอ 2 ท่าน +ผู้ช่วยถือไฟ 1 ท่านด้วยกล้อง SONY Z7P (full HDV) + CanonEOS 5D MARK II

Wireless sennheiser สัมภาษณ์

แถม present งานตอนเช้า (วีดีโอ+ ภาพนิ่ง) เปิดงานตอนเย็น ฉายโปรเจ็กเตอร์ ฟรี

ส่งงาน DVD ตัดต่อแล้ว 1 ชุด + Original 1 ชุด

  ..............................................................................................
   
dpromt C ราคา 37,000 บาท (พิธีเช้า + เย็น)
พิธีเช้า
ช่างภาพ 2 ท่าน ถ่ายด้วยกล้อง canon EOS 5D MARK II พร้อมไฟหน้างาน 1,000 watt  4 ดวง

ถ่ายวีดีโอ 2 ท่าน +ผู้ช่วยถือไฟ 1 ท่านด้วยกล้อง SONY Z7P (full HDV) +CanonEOS 5D MARK II
  ..............................................................................................
พิธีเย็น
ช่างวีดีโอ 3 ท่าน + ผู้ช่วยไฟ 1 ท่าน ถ่ายด้วยกล้องวีดีโอ 3 ตัว ระบบสวิทซชิ่งถ่ายทอดสดตลอดงาน

ขึ้นโปรเจกเตอร์ ได้มุมกล้องหลากหลาย (Line เสียงต่อพ่วงจาก Mixer โดยตรงเสียงไม่ขาดหาย)

ช่างภาพ 2 ท่าน ถ่ายด้วยกล้อง canon EOS 5D,7D พร้อมไฟหน้างาน 1000 watt 2 ดวง

ส่งงาน DVD MASTER 2 ชุด (ไฟล์ Original 1 ชุด) (แถมอัดภาพ 4x6ฟรี 200 ใบ 20x24=1ฟรี)
  ภาพนิ่งถ่ายตลอดงาน ตกแต่งภาพทุกใบ
ไรท์ลงแผ่น DVD สกรีนปก, แผ่นสวยงาม
 

..............................................................................................

 

dpromt D ราคา 22,000 บาท (ถ่ายวีดีโอพิธีเช้า + เย็น)
พิธีเช้า
ช่างถ่ายวีดีโอ 2 ท่าน(+ผู้ช่วยถือไฟ 1 ท่าน ) พร้อมชุดไฟ 1000 Watt 2 ดวง (Wireless sennheiser สัมภาษณ์ )
  ..............................................................................................
พิธีเย็น
ช่างถ่ายวีดีโอ 2 ท่าน +ผู้ช่วย 1 ท่าน ถ่ายทอดสดขึ้นโปรเจกเตอร์ตลอดงาน

ส่งงาน DVD MASTER 2 ชุด (ไฟล์ Original 1 ชุด)
  แถม present งานตอนเช้า (vdo) เปิดงานตอนเย็น ฉายโปรเจ็กเตอร์ ฟรี
ถ่ายวีดีโอ

  
รับถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ งานแต่งงาน รับทำVDO Presentation งานแต่งงาน ถ่ายรูปงานแต่ง คุณภาพระดับมืออาชีพ รับแต่งหน้าเจ้าสาว คิดจะ ถ่ายรูป ถ่ายภาพ
ถ่ายวีดีโอ
คิดถึง ดีพร้อมสตูดิโอ ด้วยราคาย่อมเยาว์   โทรมาปรึกษาเราได้ค่ะ061-656-3999 พิม
063-920-4666  หนุ่ม
ID LINE: dpromstudio


dprom9@gmail.com dpromstudio@yahoo.com


 

งานแต่งงาน
 
 

 

  หน้าหลัก l ให้เช่าโปรเจคเตอร์ l งานแต่งงาน l งานสัมมนา l งานevent l งานรับปริญญา l งานถ่ายภาพสินค้า l งานรายการทีวี l งานอัดรูปออนไลน์ l งานถ่ายภาพบุคคล

Copyright © 2009 Dpromstudio. 965/4 ถ.กรุงเทพ-นนท์ แขวง/เขต บางซื่อ กทม. 10800  l  TEL: 02-911-4632   Fax : 02-911-4632               Sitemap
ถ่ายวีดีโอ ถ่ายวีดีโอ ถ่ายวีดีโอ ถ่ายวีดีโอ ถ่ายวีดีโอ ถ่ายวีดีโอ ถ่ายวีดีโอ ถ่ายวีดีโอ ถ่ายวีดีโอ